Statoil Veteranklubb Mongstad
Tir. 4. feb
18:00 - 20:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse:

Medelmsmøte Statoil Veteranklubb Mongstad

Jan Spurkeland deltek.

Servering av snitter og kaffi

  Bjørg Astrid og Egil Utkilen

  Håkon Vabø

  Odd Monslaup

Sang og musikk


Vis mer informasjon

Man. 10. feb
10:00 - 12:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse:

Fast agenda på styremøtene.

Sak 1. Referat fra forrige møte

Sak 2. Regnskap

          ✓ Status med oppdatert månedsoppgjør

          ✓ Godkjenning.

Sak 3. Informasjon til styret

          ✓ Info. Fra leiar / styret

Sak 4. Eventuelt 


Vis mer informasjon

Fre. 21. feb
18:00 - 19:00
Beskrivelse: Årsmøte Veteranklubben, fredag 21. februar 2020 

Vis mer informasjon

Tir. 3. mar
18:00 - 20:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse:

Medlemsmøte, Statoil Veteranklubb Mongstad

Underhaldning ikkje avklart.


Servering av snitter og kaffi

       Kjøkkenteneste:

       Anne Gunn og Bjarne Birknes

      Turid og Ola Hilmar Ervik


 
  
  
  

 

       

   


Vis mer informasjon

Tir. 7. apr
18:00 - 20:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse:

Medlemsmøte, Statoil Veteranklubb Mongstad

Underhaldning ikkje avklart.


Servering av snitter og kaffi

       Kjøkkenteneste:

       Solveig Rebnord og Rangvald Valle

       Ingunn Daae og Arvid Snekkevik

  
  
  
  


Vis mer informasjon

Tir. 5. mai
18:00 - 20:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse:

Medlemsmøte, Statoil Veteranklubb Mongstad

Underhaldning ikkje avklart.


Servering av snitter og kaffi

        Kjøkkenteneste:

        Nora og Tor-Bjørn Gjerstad

        Grethe JH og Roald Grøttveit

       

  
  
  
  


Vis mer informasjon

Tir. 2. jun
18:00 - 20:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse:

Medlemsmøte, Statoil Veteranklubb Mongstad

Underhaldning ikkje avklart.


Servering av snitter og kaffi

       Kjøkkenteneste:

       Lars Hopland

       Jon Roald Hope

       Ann Pernild Høgheim

       Svein Høgheim

  
  
 
 

      


 
  
  
 


Vis mer informasjon