Equinor seniorklubb Mongstad er en partipolitisk uavhengig klubb, opprettet med det formål å ivareta medlemmenes sosiale, kulturelle
og samfunnsmessige interesser.

Klubbens andre oppgaver skal foruten de rent organisasjonsmessige oppgaver, også omfatte velferdsmessige arbeider,
så som utflukter, festlige sammenkomster samt skaffe underholdning til møter.

Vi er i dag 249 medlemmer. (1. juli 2024)

Grasrotandelen fra Norsk Tipping
( 5% av din spilleinnsats ) kan tilfalle Veteranklubben.
Dette ordner den enkelte hos kommisjonaeren eller pa nettet.