Aktiviteter

Medlemsmøter 
3. april, 8. mai, 5, juni, 4. sept, 2. oktober, 6 november og 4. desember

Bowlingkvelder i Leirvåg Bedehus

Oppstart nå i høst.

  Tirsdag 25. september og 9. oktober. kl.17.00

Gruppe I, andre tirsdag i mnd. kl. 17.00
Gruppe II, siste tirsdag i mnd. kl. 17.00


Turnemd
Felles vårtur i inn / utland
Blåturer
Teaterkvelder
Julebord