Statoil Veteranklubb Mongstad ble stiftet 2. oktober 1989

Skifte navn til:  Equinor seniorklubb Mongstad på årsmøte, 2024

Medlemsmøter for 2024,  er på Kilstraumen Brygge.