Årsmøte Veteranklubben

Årsmøte Statoil Veteranklubb Mongstad kl. 17.00 til 19.00 Vanlige årsmøtesaker kl.19.00 Middag Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to medlemmer til å underskrive referatet fra årsmøtet 5. Behandling av årsmelding 6. Behandling rekneskap 7. Behandle innmeldte forslag og saker 8. Fastsette kontigent 9. Behandle aktivitetsplan 10. Behandle budsjett 11. ValgÅrsmøte Veteranklubben

Detaljer

Dato fredag 25. februar 2022
Klokkeslett 17:0019:00
Kalender Årsmøte

Sted

Navn Kilstraumen Brygge