Velkommen til Statoil Veteranklubb Mongstad.
Medlemmer er alle ansatte ved Statoil som er blitt pensjonister, med deres ektefeller / samboere.
Vi holder til i klubblokale på Mongstadmuseet.
Medlemsmøte, første tirsdag i måneden, kl. 18.00

Tema: 
Kulturelle innslag
Foredrag
Sang og musikk
Gode historier
Servering av snitter og kaffi 

Bowling

Bowling

Bowling på Lervåg Bedehus tirsdag 12. oktober kl.17. 00 til 19.00

Les mer