Vedtekter Statoil  Veteranklubb Mongstad revidert på årsmøte 23.02.2018