Statoil Veteranklubb Mongstad ble stiftet 2. oktober 1989.

Og har sine klubblokaler på Mongstad Museet.