Styremøte

Fast agenda på styremøtene.

Sak 1. Referat fra forrige møte

Sak 2. Regnskap

          ✓ Status med oppdatert månedsoppgjør

          ✓ Godkjenning.

Sak 3. Informasjon til styret

          ✓ Info. Fra leiar / styret

Sak 4. Eventuelt 

Detaljer

Dato mandag 10. februar 2020
Klokkeslett 10:0012:00
Kalender Styremøte

Sted

Navn Mongstadmuseet
Adresse