Mars 2020

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Styremøte

Medlemsmøte
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Medlemsmøte – 03. mars 2020

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse: <p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span></span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Medlemsmøte, Statoil Veteranklubb Mongstad</span>.</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&nbsp;</span></p><p><b><span style="color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm; font-size: 16px; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; border: 1pt none windowtext;"><span style="white-space:pre"> </span>Det blir foredrag og presentasjon om pionerdykking</span></b></p><p><span style="font-size: 16px;"><b><span style="color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; border: 1pt none windowtext;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; i Nordsjøen, på -60 tallet</span></b></span></p><p><b><span style="color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm; font-size: 16px; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; border: 1pt none windowtext;">&nbsp;</span></b></p><p><span style="padding: 0cm; font-size: 14px; border: 1pt none windowtext; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>Foredragsholder er Leif -Tore Skjerven, </span></p><p><span style="padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; font-size: 14px;"><span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;en&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; font-size: 14px;">av pionerdykkerene i Nordsjøen på 1960-tallet.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; font-size: 14px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="white-space: pre; font-size: 14px;"> </span>Leif-Tore Skjerven begynte som Dykker i&nbsp;Nordsjøen i 1968. </span></p><p><span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="white-space: pre; font-size: 14px;"> </span>Etter å ha gått gradene fra Dykker til Operasjonssjef ble</span></p><p><span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="white-space: pre; font-size: 14px;"> </span>han ansatt i Statoil i perioden 1983 - 2008. </span></p><p><span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="white-space: pre; font-size: 14px;"> </span>Siden har han&nbsp;fungert som Diving Advisor konsulent </span></p><p><span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="white-space: pre; font-size: 14px;"> </span>for en rekke&nbsp;foretak og prosjekter. F.eks.&nbsp;<span style="font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;;">rådgiver i forkant av </span></span></p><p><span style="font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="white-space:pre"> </span>TV serien, «Lykkeland»</span></p><p><span style="font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<span style="white-space:pre"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; font-size: 13.3333px;">Gled dere…</span></span></span></p><p><span style="padding: 0cm; font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"></span><br> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="padding: 0cm; font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Servering av snitter og kaffi</span></p><p><span style="padding: 0cm; font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; color: rgb(0, 0, 0);"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span>Sang og musikk</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm; font-size: 10pt; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; border: 1pt none windowtext;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); padding: 0cm; font-size: 10pt; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; border: 1pt none windowtext;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); padding: 0cm; font-size: 10pt; font-family: &quot;MS Sans Serif&quot;; border: 1pt none windowtext;">&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; Kjøkkenteneste</span></p><p><span><span style="white-space:pre"> </span>Anne Gunn og Bjarne Birknes 991 66 489 </span></p><p><span><span style="white-space:pre"> </span>Turid og Ola Hilmar Ervik 934 04 315</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></p><table width="268" style="width: 201pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr height="25" style="height:18.6pt"></tr><tr height="25" style="height:18.6pt"></tr><tr height="26" style="height:19.2pt"> </tr> </tbody></table><span style="white-space: pre;"><br></span><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&nbsp;</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; white-space: pre;"> </span>&nbsp;</span></p>

Styremøte – 03. mars 2020

Tid: 15:00 – 17:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse: <p><span style="color: black; font-size: 14pt;">Regnskap</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"><li> <span style="color: black; font-size: 14pt;">&nbsp;Status,&nbsp;med oppdatert </span></li><li> <span style="color: black; font-size: 14pt;">&nbsp;Godkjenning.</span><p><span style="color: black; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p><p><span style="color: black; font-size: 14pt;">&nbsp;Informasjon til styret</span></p></li><li> <span style="color: black; font-size: 14pt;">Info. Fra leiar / styret<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></li></ul> <p><span style="color: black; font-size: 14pt;">&nbsp;Eventuelt&nbsp;</span></p>