Pensjonsregulering av Equinors tjestepensjon 2020

Publisert av Eivind Vikane den 19.01.21.

Hei,

Årlig regulering av Equinors tjenestepensjon for 2020 har vært forsinket og ikke klart før den 6. januar i år.

Equinor Pensjon (pensjonskassen) har tidligere avsatte midler tilsvarende en regulering på kun 0,7% på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019 (pensjonskassens 2019 regnskapet). Dette til tross for at pensjonskassen hadde en verdijustert avkastning på solide 10,2% og den bokførte avkastningen for totalporteføljen var på hele 5,4%.

På siste møte i Styringsgruppe for pensjonsordninger den 14. desember viste bedriften til situasjonen i markedet og at lønnsforhandlingene for de ansatte i 2020 endte på 0,8%. Videre så ble det foreslått fra bedriften at pensjonistenes regulering skulle bli på 0,7%.

Dette responderte både de ansatte og pensjonistenes representanter i styringsgruppen på og argumenterte både for et særdeles godt resultat for pensjonskassen og at pensjonistene vil tape kjøpekraft ift. prisstigningen (KPI) og lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Bedriften takket for innspillene og tok dette med seg til den endelige beslutningen.

Den fikk styringsgruppen den 6. januar hvor vi ble informert om at pensjonsreguleringen for 2020 var besluttet og blir på kun 0,7%, tilsvarende det som kan finansieres av avsetningen på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019. Storebrand Pensjonstjenester vil gjennomføre reguleringen i februar.

Bedriften har også besluttet å regulere driftsbaserte pensjoner med samme prosentsats.

Mvh

Ragnar Fritsvold

(Pensjonist og medlem av Styringsgruppe for pensjonsordninger i Equinor)