Styremøte

Forslag til standard saksliste: 1 Gjennomgå siste møtereferat. (event årsmøte eller andre møter.) 2 Økonomi. (Status, inn- utbetalinger, budsjett, eller anna om berører økonomi) 3 Status medlemmer. (Nye, utmeldte/døde, bursdagslista) 4 Oppdatering i StyreWeb. (av og til) 5 Aktivitetsplan. (Møter, turer, fester) 6 Seniorforum. (Siste nytt og/eller oppfordringer fra sentralt hold) 7 Eventuelt

Detaljer

Dato tirsdag 08. mars 2022
Klokkeslett 16:0018:00
Kalender Styremøte

Sted

Navn Kilstraumen Brygge