Reiseforsikring i Tryg

Reiseforsikring i Tryg

Publisert av Eivind Vikane den 19.06.18. Oppdatert 18.07.23.


Som pensjonist i Equinor har du reiseforsikring med Tryg.

  NB! Se at du har "fordelsbeskatning reise" på din utbetalingsslipp fra Storebrand

Ved inngåelse av ny avtale med Tryg pr. 01.03.2018, ble det besluttet at en skulle
ha en selvbetjent løsning for forsikringskort.
Reiseforsikringskort kan printes ut fra Tryg.no, legg inn avtalenummer og navn før utprint.

 

https://www.tryg.no/forsikringer/reiseforsikring/reisekort.html

 

Vennligst bruk avtalenummer 5442243.

  Reiseforsikring på hjemmeside til STASEN

 

I tillegg kan man laste ned APP fra Tryg som heter «Tryg på reise». Da har du alltid informasjonen med deg på mobilen.

Mer informasjon om APP'en og sikkerhet finner du her:

https://www.tryg.no/forsikringer/reiseforsikring/trygg-paa-reise.html

https://www.tryg.no/forsikringer/reiseforsikring/trygg-paa-reise/sikkerhet.html

 

Vedlagt finner du også vilkår til avtalen.
Du kan også logge deg inn med brukernavn og passord på «min side» på statoilpensjon.no for å finne
vilkår til Tryg reiseforsikring.

 

  Info fra Tryg forsikring  30. mars 2022

generell info om TRYG

Tryg har håndtert reiseforsikringen til Equinor i en årrekke. Vi er derfor godt kjent med forsikringsordningen.

Tryg samarbeider med Falck Global Assistance som er en døgnåpen alarmsentral basert i Oslo.

Om en trenger akutt hjelp på reise kan Falck nåes på tlf 55171001.

 

er det en aldersreduksjon i forsikringen

Det er ingen aldersreduksjon i forsikringen.

 

må identitetskortet fornyes

Her mener du sikkert forsikringsbevis. Dette må ikke fornyes. Om noen uansett skulle trenger hjelp

til å få nytt kort kan Servicedesk i Equinor kontaktes.

    Pensjonistene finner informasjonen på https://www.equinorpensjon.no Har pensjonister spørsmål til avtalen, vilkår eller

ønsker å få tilsendt reisekort kan de også kontakte servicedesken i Equinor

på mailadresse pensjon@equinor.com eller telefonnr +47 51 99 92 22.

 

hva dekkes/dekkes ikke

Jeg legger ved avtalte vilkår. Forsikring baserer seg i hovedsak på dekningene:

Avbestilling, Forsinkelse, Reisegods, Reisesyke, Evakuering, Egenandel leiebil. Dette er de mest relevante.

Se vedlagte fullstendige vilkår.

 

hvordan melde inn skade/uhell

Som nevnt over, om en trenger akutt hjelp i utlandet må saken meldes til vår alarmsentral.

De kan hjelpe med godkjenning av dekning og betalingsgaranti.

Om en har hatt en generell skade som en ønsker å melde inn kan en enkelt fylle ut skjema på tryg.no

Se link: https://www.tryg.no/meld-skade/reiseskader/index.html

 

hvem er dekket av forsikringen

Det er pensjonisten og ektefelle/samboer som er omfattet under forsikringen.

Det foreligger også en dekning for hjemmeboende barn frem til fylte 21 år.

 

hva med etterlatte

For ektefeller/samboer og barn opphører forsikringen ved utløpet av det kalenderåret dødsfallet har funnet sted.

 

Hei

Videresender svar fra Tryg Reiseforsikring.  Fra Arvid Rosnes

 

Epost til Tryg Forsikring 24. april

  På siste medlemsmøte i pensjonistklubben snakka vi litt om Tryg og reiseforsikringen. Vi viste også til kontakten vi har hatt med dere og svaret vi fikk på vår henvendelse.

Noen pensjonister ble litt skuffa for at ingen fra selskapet kunne møte på medlemsmøtet, men var rimelig fornøyd med svarene som dere gav oss.

 

Men spesielt et tilfelle ble vi i styret bedt om å henvende oss til dere om og det gjelder:

- dersom ektefelle/samboer eller barn reiser åleine, gjelder reiseforsikringen da også?

Det kunne oppfattes som at noen av de fremmøtte hadde ulik erfaring om dette.

 

Håper dere kan opplyse/informere oss om dette.

---
mvh
Arvid Rosnes

Info fra Tryg forsikring  26. april 2022

 

Her er svar fra Tryg Forsikring

 

Hei,

 

Takk for e-post Arvid.

 

Reiseforsikringen gjelder også selvfølgelig på reiser for husstandsmedlemmer, selv om de er på reiser uten den tidligere Equinor ansatte.

 

Kom gjerne tilbake til meg om det dukker opp videre spørsmål.

 

Vennlig hilsen

Gitte Michelsen

Skadebehandler

Tryg | Reise | Postboks 7070 | Folke Bernadottesvei 50 | 5020 BERGEN

Telefon: (+47) 915 04040

E-post: equinor@tryg.no | Sentralbord: 915 04040 | Besøk oss på www.tryg.no

Tryg Forsikring | Postboks 7070 | Folke Bernadottesvei 50 | NO-5020 Bergen | Foretaksregisteret | NO 989 563 521 MVA

Filial av Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen | CVR-nr. 24260666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup | Danmark

Denne e-posten kan inneholde fortrolig informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker ber vi deg vennligst om å informere avsender og slette e-posten.

Se på tryg.no, hvordan vi behandler personopplysninger.