Equinor Seniorklubber

Equinor Seniorklubber

Publisert av Eivind Vikane den 17.12.21. Oppdatert 15.03.22.

Vi har vært i kontakt med Equinor, da vi er bekymret for at ikke alle som pensjonerer seg blir gjort kjent med at seniorklubbene finnes.  Equinor forstår problemet, og er klar til å legge inn en setning om oss i det siste brevet den ansatte får. De ser imidlertid ikke at de kan holde oppdatert, og legge inn, link til hver og en av klubbene.

Equinor og STASEN tenker en god løsning er at STASEN påtar seg oppgaven med å drifte og oppdatere en oversikt over kontaktpersoner i alle klubber på sin nettside, og at Equinor legger ved link til denne siden i avskjedsbrevet.  Nye pensjonister kan da finne sin relevante klubb der.  Vi har allerede en oversikt lagt ut på vår nettside, men har ikke gjort noe for å forsikre oss om at denne er oppdatert.  STASEN - Andre seniorklubber (google.com)

Vi håper dere synes denne løsningen er god.  Første aksjon vil derfor være at dere så snart som mulig bekrefter at dere som er mottakere her er de riktige kontaktpersoner, eventuelt gi adressen til de som har tatt over.  Vi vil deretter ta en årlig sjekk for å sørge for at siden er oppdatert.

Hilsen

Oddvar Samuelsberg

For styret i STASEN