Velkommen til Statoil Veteranklubb Mongstad.
Medlemmer er alle ansatte ved Statoil som er blitt pensjonister, med deres ektefeller / samboere.
Vi holder til i klubblokale på Mongstadmuseet.
Medlemsmøte, første tirsdag i måneden, kl. 18.00

Tema: 
Kulturelle innslag
Foredrag
Sang og musikk
Gode historier
Servering av snitter og kaffi 

Seniorforum 2019

Seniorforum 2019

Referat fra Seniorforum, 2019. Møtet var på Westland Hotell, tirsdag 17. og onsdag 18. september. Veterankluben Mongstad var vertskap. Neste års Seniorforum er lagt til Trondheim. medio september 2020.

Les mer