Statoil Veteranklubb Mongstad

Februar 2020


Forrige Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Medlemsmøte
5
6
7
8
9
10
Styremøte
11
12
13
14
15
16
17
18
Styremøte
19
20
21
Årsmøte
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Medlemsmøte – 04. februar 2020

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse: <p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Medelmsmøte Statoil Veteranklubb Mongstad</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Jan Spurkeland deltek.<br><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; white-space: pre;"> </span>Servering av snitter og kaffi</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>Bjørg Astrid og Egil Utkilen</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>Håkon Vabø</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>Odd Monslaup</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; white-space: pre;"> </span>Sang og musikk</span></p>

Styremøte – 10. februar 2020

Tid: 09:00 – 11:00
Sted: Mongstadmuseet
Beskrivelse: <p>Fast agenda på styremøtene.</p><p>Sak 1. Referat fra forrige møte</p><p> Sak 2. Regnskap </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ✓ Status med oppdatert månedsoppgjør </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ✓ Godkjenning. </p><p>Sak 3. Informasjon til styret </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ✓ Info. Fra leiar / styret </p><p>Sak 4. Eventuelt&nbsp;</p>

Styremøte – 18. februar 2020

Tid: 09:00 – 11:00
Sted: Mongstadmuseet

Årsmøte – 21. februar 2020

Tid: 17:00 – 18:00
Beskrivelse: Årsmøte Veteranklubben, fredag 21. februar 2020&nbsp;